Wat is ZwangerFit®

ZwangerFit® Leek is een eigentijdse zwangerschapscursus voor actieve vrouwen tijdens en na hun zwangerschap. De ZwangerFit® cursus is ontwikkeld door de NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg.)
Een ZwangerFit docent is een fysiotherapeut die zich specifiek geschoold heeft volgens YVLO-ZwangerFit®. Dit garandeert dus deskundige begeleiding tijdens en na je zwangerschap bij het werken aan je conditie, het behoud van fitheid, mobiliteit en vitaliteit.

Voor wie?
Zowel tijdens je zwangerschap als na je bevalling kan je deelnemen aan de ZwangerFit® cursus.
– In de zwangerschap: vanaf de zestiende week tot zo kort mogelijk voor je bevalling.
– Na de bevalling: vanaf zes weken tot negen maanden na de geboorte van je baby.
Zoals je ziet is er bewust gekozen voor een zo lang mogelijke deelname tijdens je zwangerschap en de periode na je bevalling. Het voordeel hiervan is dat je conditie en spierkracht tijdens je zwangerschap zo veel mogelijk op niveau blijven. Bovendien wordt er nu vroeg in je zwangerschapsperiode al getraind met extra aandacht voor je rug-, buik- en bekkenbodemspieren, dit kan een hoop klachten voorkomen. Na je bevalling kom je door gericht trainen sneller weer op je oude niveau en kan je je eigen sport daarna weer oppakken.

Cursusinhoud
ZwangerFit® bestaat uit een pakket van tien lessen op de maandag- of woensdagavond van 19:30 tot 21:00.
Iedere les bestaat uit een half uur theorie en een uur actief bewegen waarbij we gebruik maken van fitnessapparatuur en klein oefenmateriaal. De aandacht ligt vooral op de coördinatie, stabilisatie, conditie en spierversterking. Tijdens de theorie komen alle onderwerpen aan bod die betrekking hebben op je zwangerschap, bevalling en de periode na je bevalling. Ook wordt ingegaan op de functie en mogelijke klachten van het bekken, lage rug, bekkenbodemspieren en het totaal functioneren. De lessen eindigen altijd met ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. Partners zijn bij de partnerles van harte welkom, dit is één les van anderhalf uur.
Doordat de tien lessen zich steeds herhalen, kan je op elk gewenst moment instromen.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit minimaal twee deelnemers en maximaal zes deelnemers.

Kosten
Voor het pakket van tien lessen betaal je 160 euro. Na de eerste tien lessen kan je extra lessen erbij kopen: per vijf lessen is dat 75 euro. Heb je dan aan het eind nog lessen over, dan kan je die meenemen om na je bevalling weer te komen trainen.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van een zwangerschapscursus. Informeer hiernaar bij je verzekering.